Sexological Bodywork neboli sexuologická práce s tělem je mladá profese, která pomáhá lidem prohloubit prožitky v oblasti sexuality.

Do Čech a na Slovensko profesi přinesli Denisa Říha Palečková a Richard Vojík, kteří prošli jedním z prvních výcviků Sexological Bodywork při IASHS v San Francisku v roce 2007, a na žádost zakladatele profese Sexological Bodywork Josepha Kramera, PhD. tento výcvik začali učit v Čechách.

V letech 2012 - 2016 odvedli Denisa Říha Palečková a Richard Vojík ve spolupráci s Josephem Kramerem 5 mezinárodních výcviků. Díky tomu bylo certifikováno přibližně 150 absolventů z Čech, Slovenska, mnoha zemí Evropy, ale i Ameriky, Latinské Ameriky a Asie.

Od roku 2017 Denisa a Richard výcvik Sexological Bodywork přestali učit.

Pro aktuální termíny výcviku Sexological Bodywork v Evropě a na dalších kontinentech navštivte www.sexologicalbodywork.com.

Semináře a výcviky Denisy a Richarda najdete na webu www.denisaarichard.cz a www.ease.cz.