Co je Sexological Bodywork


Sexuologická práce s tělem “Sexological bodywork” je nová profese, která má certifikát schválený státem Kalifornia v USA.  Nabízí prožitkové somatické vzdělání i léčení v sexualitě s přesahem do ostatních oblastí života. 

Sexuologická práce  s tělem  přináší následující užitek:

Somatické vzdělání

Většina lidí v dnešní době je až příliš zaměstnaná svými myšlenkami a představami. Žijeme ve svých očekáváních a obavách, vzpomínkách na minulost a plánováním budoucnosti. To způsobuje odtržení od prožívání vlastního těla, které je základem naší vitality a radosti. Sexuologická práce s tělem nabízí metody vedoucí k vrácení pozornosti do těla, zlepšení jeho prožívání a tím ke zvýšení životní energie, intuice, pocitům naplnění a štěstí.

 • prohloubení tělesného prožívání
 • zpřístupnění zdroje vlastní životní energie
 • zvýšení vitality, lásky a radosti
 • zlepšení sexuality a intimního života
 • znalost erotické masáže
 • možnosti navozování rozšířených a extatických stavů vědomí
 • a mnoho dalšího

Jednou z tělesných oblastí, se kterou Sexological bodywork pracuje je stav vzrušení, který je osvobozený od představ a fantazií, nedořešených emocionálních zážitků, církevních dogmat, společenských omezení a  rutinního sexuálního chování. Sexuální vzrušení může navodit změněný stav vědomí u každého, kdo to chce zkusit. V tomto meditativním stavu si jednotlivec uvědomuje tělo jako zdroj moudrosti a svobody. Avšak stejně jako u meditace či u jiných forem změněných stavů vědomí, představují mimořádné stavy vědomí dosažené prodlužováním sexuálního vzrušení příležitost, se kterou je třeba se naučit pracovat. Jednou z cest, jak vyvolat tento meditativní a tvořivý stav je aktivní přijímání Taoistické neboli celostní smyslné či tantrické masáže. Osobní zážitek a zkušenost považujeme za mocné a cenné nástroje sebe-rozvoje. Pomáhat ostatním najít a používat různé úrovně změněných stavů dosahovaných prodlužováním sexuálním vzrušením je základem sexuologické práce s tělem.

Léčení

V těle je uložená naše paměť, která sahá daleko do minulosti. Jsou v ní uložené všechny naše stresy, nepříjemné zážitky z porodů, operací porodů, zneužívání, znásilnění ale mnohem méně traumatizující události, které se nám na vědomé úrovni zdají dávno zapomenuté. Často se nám však tyto zážitky promítají do součastného života a ovlivňují to, jak se cítíme v různých situacích. Někdy si s nimi nevíme rady a neznáme jejich původ. Díky vědomé práci s tělem je možné tyto bloky uvolnit a rozpustit a vstoupit do svobodného prožívání vlastního těla naplněného radostí. Léčení jde do velké hloubky a odehrává se na úrovni podvědomí.

 • přijetí vlastního těla
 • necitlivost nebo snížená citlivost vagíny
 • bolestivost při intimním styku
 • neschopnost dosažení orgasmu
 • sexuální zneužití a znásilnění
 • poškození z operací a zákroků
 • traumata
 • pocity hanby, studu, viny, apod.
 • léčení jizev po porodu a po operacích
 • a mnoho dalšího
 • problémy se sexualitou ve vztahu
 • problémy s erekcí
 • předčasná ejakulace
 • určení sexuální orientace, BDSM
 • pocity viny, hanby, strachu, agrese ap.
 • a mnoho dalšího

Jaké metody sexuologická práce s tělem používá?

Sexological bodywork požívá zejména práci s tělem a dechem, dotekem, erotickou popř. celostní smyslnou či taoistickou masáží, uvolněním pánevního dna, léčení jizev a orgasmickou jógu.

Kdo je a jak pracuje terapeut sexuologické práce s tělem?

Anglický termín “sexological bodyworker” označuje průvodce světem erotiky, který pomáhá jednotlivcům, párům nebo skupinám prohlubovat jejich tělesné prožívání. Pracuje v oblasti intimity, partnerských vztahů osobní transformace, léčení, prohlubování a zkoumání duchovního rozměru sexuality.

Terapeut sexuologické práce s tělem pracuje formou konzultace a rozhovoru, poradenství při cvičeních klienta, přímého doteku či masáže atd. V případě přímého doteku a masáže zůstávají terapeuti oblečení a jejich doteky jsou pouze jednosměrné. Informovaný souhlas klienta předchází jakékoliv terapii a profesionální mlčelivost je samozřejmostí. TSP se věnuje rozšíření a doplnění služeb, které nabízejí sexuologové, psychologové a lékaři.

Historie Sexuologické práce s tělem

Profesi Sexological Bodywork založil v USA na přelomu tisíciletí Joseph Kramer, Ph.D. Prvními českými studenty byli Denisa Palečková a Richard Vojík, kteří na základě přání Josepha Kramera tuto profesi dále vyučují. První výcvik pro profesionály v ČR se konal v ČR v roce 2012. Čtvrtý běh započal v roce 2015. Více o výcviku.

Představitelé:

Mgr. Denisa Říha Palečková, CSB & Ing. Richard Vojík, CSB

Zakladatelé a hlavní lektoři Sexuologické práce s tělem v ČR.

D&R_2013_52

Přinášejí zcela nový pohled na intimitu a metody, jak tuto oblast využít pro zdraví, štěstí, partnerský život a osobní rozvoj. Díky svým kurzům, přednáškám a článkům pomohli od roku 2002 již několika tisícům lidí k radostnějšímu a naplněnému životu.
Jsou známí především díky sestavení celostní smyslné masáže, která se u nás rychle rozšířila pod názvem tantrická masáž. Vytvořili centrum masáží a osobního rozvoje Tantra Spa Prague. V roce 2013 založili Evropskou akademii somatického vzdělání – EASE, s cílem zpřístupnit benifity práce s tělem široké veřejnosti a zajistit certifikaci profesionálů.

Více informací

Více informací Vám rádi poskytneme na emailu: info@denisaarichard.cz nebo na tel. +420 774 77 66 88 (v případě nepřítomnosti pište SMS)

Další odkazy:

www.sexologicalbodywork.com – hlavní světová stránka Sexuologické práce s tělem

www.sexologicalbodywork.sk

2013 © Sexologicalbodywork.cz