Osobní rozvoj


Chcete prožívat více radosti a naplnění nejen v intimním životě?
Chcete zlepšit svůj partnerský vztah?
Chcete vědět, jak využít sexuální sílu k posílení Vaší životní vitality a zdraví?

Sexuologická práce s tělem Vám přinese následující užitek:

  • prohloubení tělesného prožívání
  • zpřístupnění zdroje vlastní životní energie
  • zvýšení vitality, lásky a radosti
  • zlepšení sexuality a intimního života
  •  znalost erotické masáže
  • možnosti navozování rozšířených a extatických stavů vědomí
  • a mnoho dalšího

Jak sexuologická práce s tělem funguje?

Většina lidí v dnešní době je až příliš zaměstnaná svými myšlenkami a představami. Žijeme ve svých očekáváních a obavách, vzpomínkách na minulost a plánováním budoucnosti. To způsobuje odtržení od prožívání vlastního těla, které je základem naší vitality a radosti. Sexuologická práce s tělem nabízí metody vedoucí k vrácení pozornosti do těla, zlepšení jeho prožívání a tím ke zvýšení životní energie, intuice, pocitům naplnění a štěstí.

osobni-rozvoj

Jednou z tělesných oblastí, se kterou Sexological bodywork pracuje je stav vzrušení, který je osvobozený od představ a fantazií, nedořešených emocionálních zážitků, církevních dogmat, společenských omezení a  rutinního sexuálního chování. Sexuální vzrušení může navodit změněný stav vědomí u každého, kdo to chce zkusit. V tomto meditativním stavu si jednotlivec uvědomuje tělo jako zdroj moudrosti a svobody. Avšak stejně jako u meditace či u jiných forem změněných stavů vědomí, představují mimořádné stavy vědomí dosažené prodlužováním sexuálního vzrušení příležitost, se kterou je třeba se naučit pracovat. Jednou z cest, jak vyvolat tento meditativní a tvořivý stav je aktivní přijímání Taoistické neboli celostní smyslné či tantrické masáže. Osobní zážitek a zkušenost považujeme za mocné a cenné nástroje sebe-rozvoje. Pomáhat ostatním najít a používat různé úrovně změněných stavů dosahovaných prodlužováním sexuálním vzrušením je základem sexuologické práce s tělem.

Začněte měnit svůj život k lepšímu již dnes.

Objednejte se ke konzultaci nebo sdělte svůj dotaz na dar.info4u@gmail.com

2013 © Sexologicalbodywork.cz