Profesionální výcvik


SEXOLOGICAL BODYWORK CERTIFICATE TRAINING

Certifikovaný výcvik sexuologické práce s tělem v ČR

Staňte se skutečným profesionálem v oblasti lidské sexuality. Zúčastněte se jedinečného somatického výcviku SEXOLOGICAL BODYWORK.

Lektoři: Joseph Kramer, Ph.D., Mgr. Denisa Říha Palečková, CSB a Ing.Richard Vojík, CSB

Výcvik Sexological Bodywork je pokročilé vzdělání v práci s lidskou sexualitou a je určen pro zájemce, kteří JIŽ MAJÍ bohaté zkušenosti s prací s tělem, masáží a lidksou sexualitou. Pokud jste podobným tréninkem ještě neprošli, je důležité nejprve absolvovat 10-denní výcvik Škola celostní smyslné masáže, který již sám o sobě představuje kvalitní profesní vzdělání a současně je hlubokou cestou osobního rozvoje a transformace.

Studenty do výcviku Sexological Bodywork přijímáme na základě výběru. Zájemci o tento výcvik, kontaktujte prosím přímo Denisu Říha Palečkovou na paleckova.denisa@gmail.com.

S Denisou se také můžete poradit, který krok je pro Vás teď vhodný.

EASE – Evropská akademie somatického vzdělání nabídne v ČR profesionální certifikovaný výcvik Sexuologické práce s tělem (Sexological bodywork). Kurz svou náplní zahrnuje a navíc rozšiřuje původní americký výcvik. Pátého běhu českého výcviku se v roce 2017 zúčastní i zakladatel profese Joseph Kramer, Ph.D.

1. Základní informace k výcviku

Somatický výcvik Sexuologické práce s tělem (Sexological Bodywork) poskytuje jedinečné příležitosti ke vzdělání díky přímé zkušenosti. Účastníci se seznámí s pestrou škálou možností této nové profese, která má v USA certifikát uznaný státem Kalifornie.

Výuka zahrnuje: mužskou a ženskou intimní masáž, zaměření na smyslové vjemy a pocity, anální masáž, uvolnění pánevního dna, práci s dechem, koučink vědomé pozornosti k sexualitě a mnoho dalšího. Profesionální výcvik připraví praktikující na to, aby byli schopni učit v oblasti sexuality jednotlivce, páry i skupiny. Trénink probíhá prostřednictvím online výuky, telefonických konferencí, domácích erotických cvičení, video ukázek, supervidované praxe a společné erotické praxe.

Součástí tréninku je také intenzivní rezidenční výcvik, během kterého se praktikující i instruktoři sejdou, aby rozvinuli erotické dovednosti práce s tělem v kontextu sexuality, společně zkoumali rozšířené stavy vědomí díky práci s tělem a dechem, stavy erotického transu a seznámili se s kolegy v nové profesi Sexological Bodywork.

 

Výcvik vítá rozdílné sexuální preference, pohlaví i věk.

Kurz probíhá dvojjazyčně, tj. v češtině a angličtině.

Váňův statek, intenzivní rezidenční výcvik v roce 2015

2. Co se v kurzu naučíte?

 • Mužskou a ženskou intimní masáž, zaměření na smyslové vjemy a pocity, anální masáž, uvolnění pánve, práci s dechem a koučink vědomé pozornosti k sexualitě.
 • Teorii somatického učení, která říká, že nejhlubší vzdělání v sexualitě je založené na dlouhodobé vědomé, na sebe zaměřené praxi. Díky využití tohoto jógového systému vzdělání založeného na zkušenosti se účastníci stávají zdrojem a průvodcem ostatních při sezeních s erotickou praxí.
 • Jak při výuce používat různé prostředky, zahrnující výuková DVD o sexualitě, online video přenos (streaming), skupinové učení na dálku a telefonické konferenční hovory.
 • Jak použít dotek, dech a zaměřenou pozornost k vytvoření hlubokých extatických a erotických stavů a jak tyto stavy umět popsat a používat je ve své praxi.
 • koučink vědomé pozornosti k sexualitě, založený na principech tzv. Autentického Pohybu (Authentic Movement).
 • Naučíte se techniky práce s tělem, které pomocí teorie ovlivňování sestavené Silvanem Tomkinem pomáhají řešit stud v sexuální oblasti jak u sebe, tak u ostatních.
 • Za využití teorie Donalda Moshera, “Hloubka sexuální zaangažovanosti“ (Sexual Involvement Theory), se dozvíte, jak pomáhat ostatním v dosažení hlubokých úrovní sexuální intimity.
 • Díky účasti na erotických rituálech a díky zahrnutí prvků z tradic tantry, taoismu a domorodých Amerických Indiánů do svých sezení se seznámíte s prvky erotické spirituality.
 • Jak přizpůsobit učení a podpořit zpětnou vazbu u lidí, kteří prožili sexuální trauma.
 • V jakých případech klientům doporučit lékaře, psychoterapeuty a další profesionály zdravotní péče.
 • Prožijete a porozumíte společné podstatě vtělení a sexuality prostřednictvím práce s ostatními během výuky.
 • Dále se naučíte vyhodnocovat vtělení a pozornost jako indikátory sexuálního zdraví a štěstí.
 • Dozvíte se, jak vytvořit základy založení vaší vlastní úspěšné praxe a provozování profese Sexuologické práce s tělem.

 

Video – výpovědi účastníků z výcviků minulých let 

kolaz

 

3. Struktura kurzu a požadavky na přijetí

Studenti začínají 2,5-měsíčním domácím studiem. Poté se účastní Intenzivního rezidenčního výcviku, po kterém následují další čtyři týdny domácího studia a integrace.

Nakonec jsou studenti supervidováni při 25 sezeních s jednotlivci a malými skupinami po dobu dalších 2 měsíců.

 

Požadavky na přijetí

Základním předpokladem pro tento kurz je chuť přinášet užitek ostatním.

Výcvik je utvořen zejména pro ty, kteří již pracují jako bodyworkeři, lektoři sexu, instruktoři jógy, psychologové a pracovníci zdravotní péče. Je vhodný také pro ty, kteří chtějí projít opravdu hlubokou cestu transformace sebe sama a rozšíření svých možností vnímání a prožívání.

Studium vyžaduje předchozí zkušenosti s masáží. Studenti musí být kompetentní, zkušení a mít důvěru ve svou schopnost dávat masáž. Ideálním vstupním požadavkem pro Rezidenční Intenziv SB je absolvování 10-denní Školy celostní smyslné masáže (pro účastníky SB – sleva – více v odstavci Kurzovné a slevy). Minimálně by měl mít uchazeč znalost ze seminářů (u nás nebo doložitelný ekvivalent jinde v Čechách či zahraničí):

 • masáže pohlaví muže a ženy,
 • anální masáže,
 • masáže pánevního dna a základy práce s tělem/ jiných typů masáží.

Vítány jsou také zkušenosti s vedením rozhovorů, koučink, různé formy terapie apod. (není podmínkou). Škola celostní smyslné masáže učí jak postupy a techniky masáže těla, tak intimní masáže. Díky tomu umožňuje absolventům transformační „pobyt“ v prostoru se zvýšenou energií, komfort a přirozenost v přístupu k tělu a intimitě (vlastní i u klientů) a mnoho dalších momentů, podstatných pro osobní a profesní rozvoj.

Naše zkušenost je, že ve výcviku SB můžeme jít mnohem rychleji a dále dopředu, pokud jsou studenti připravení a práce s tělem a intimitou pro ně není již novinka. Proto máme vstupní požadavek určitého stupně pokročilosti v této oblasti u každého uchazeče. Zájemci o studium, se kterými jsme zatím neměli osobní kontakt na našich seminářích, budou moci vstoupit na základě osobního pohovoru s Denisou či Richardem, kde zhodnotíme jejich připravenost pro studium SB, případně doporučíme vhodnou přípravu.

Studenti musí mít možnost vysokorychlostního připojení k internetu, aby se mohli účastnit skupinových diskuzí, sledovat video ukázky a využívat další online materiály pro výuku.

Struktura výcviku

Modul I – Online Skupinové studium

Somatické vzdělání v sexualitě je oblast studia plná nových myšlenek. Důležitým základem pro učení je četba vybraných textů a sledování nahrávek a filmů. Po studentech se vyžaduje, aby na studentské online fórum posílali krátké zprávy z každé četby a sledovaného filmu. Nejhlubší prožitek a výuku vtělení ve výcviku Sexuologické práce s tělem přináší domácí studium a praxe domácích erotických sezení.

Základem domácího studijního programu je pravidelná somatická praxe. Online video ukázky a důležité sexuologické texty poskytují zdroj pro tento nový obor somatické sexuologie s důrazem na erotickou masáž, koučink vědomé pozornosti k sexualitě, anální potěšení, erotickou jógu a sexuální zdraví.

Každý student posílá jednou či dvakrát týdně zprávy do skupiny o svém erotickém učení a praxi. Uzavřené fórum v New School of Erotic Touch (Nové škole erotického doteku) umožňuje sdílení reportů z domácích úkolů a poskytuje prostor pro online diskuze a komunikaci s instruktory.

Online fórum pro domácí studium udává směr praxi domácích sezení, četbě a sledování videí.

Studenti by si měli pro domácí studium vyčlenit 10–15 hodin týdně.

To zahrnuje čas na praxi erotických sezení a studium videí a textů.

 

Studenti, kteří nedokončí domácí studium, se nemohou zúčastnit Modulu II- Intenzivního rezidenčního výcviku.

Modul II – Intenzivní rezidenční výcvik

Po 11 týdnech skupinového vzdělání online se studenti i lektoři setkají fyzicky, aby praktikovali společně. Tento rezidenční 10-denní intenzivní výcvik obsahuje vysvětlení i praxi v masáži těla, pohybu, zaměření na cítění, erotickou masáž, práci s dechem a koučink vědomé pozornosti k sexualitě. Zvláštní důraz je kladen na výuku práce s ostatními – coby instruktor sexuální jógy, vedení erotických sezení s klienty a podporu ostatních směřováním jejich vlastního somatického vzdělání. Každý student během výcviku cvičí se všemi ostatními studenty i lektory formou doteku i koučinku. Během intenzivního výcviku studenti prohloubí svou erotickou praxi, se kterou započali během domácího studia. Důraz je kladen na následující:

Koučink vědomé pozornosti v sexualitě

Tato forma koučinku vyžaduje vstoupení do role erotického instruktora sexuální jógy. Účastníci pomáhají ostatním překonat stud a erotickou smyslovo-pohybovou strnulost, což umožňuje jak osobní, tak společné erotické vtělení. Spíše než-li výuku, zpřístupňují studenti klientům možnost, aby se sami učili a pěstovali vědomou pozornost (mindfulness) v erotice.

 

Vědomá práce s dechem

Dech je základní nástroj sexuologické práce s tělem. Vyučuje se několik rozdílných způsobů dechu. Studenti se učí, jak pomáhat ostatním, aby mohli díky dechu rozšířit svou kapacitu vzrušení a erotické radosti.

Koučink vědomé pozornosti k sexualitě

Podle teorie Authentic Movement (Autentického pohybu) je koučink vědomé pozornosti k sexualitě překvapivě efektivní metodou, jak ostatním pomoci osvobodit se od omezujících návyků a jít hluboce do erotické zkušenosti. Hlavní technikou při koučinku vědomé pozornosti k sexualitě je být svědkem něčí masturbace nebo nechat někoho, aby byl svědkem naší masturbace. Studenti dávají a přijímají sezení, a současně se také účastní na skupinových sezeních, jako je například tanec erotického tranzu. Studenti se učí možnostem použití videa jako jednu z forem zpětné vazby v práci s ostatními. Motto koučinku vědomé pozornosti k sexualitě je: “Změňte způsob, jakým masturbujete – změňte svůj život.”

 

Erotická práce s tělem

Skrze dávání a přijímání erotického doteku se studenti učí několik forem masáže pohlaví a anální masáže. Výsledkem jsou často stavy erotického tranzu. Studenti se také seznamují s tím, jak učit tyto masáže jako formu milování pro páry i skupiny.

Dále se studenti učí techniky neo-reichiánské práce s tělem; díky uvolnění svalového brnění a stažení je možné osvobodit potenciál těla za účelem dosažení orgasmu.

 

Anatomie kostry, svalů a genitálií

Anatomie se vyučuje v kontextu ukázek a sezení práce s tělem.

Modul III – Supervidovaná výuka

Po intenzivním 10-denním výcviku studenti pokračují další 4 týdny ve skupinovém domácím studiu.

Úkoly a čtení jsou zaměřeny na výuku prostřednictvím videoukázek a DVD, strukturování vlastního studia během následné supervidované praxe a obchodní úspěch při založení vlastní praxe.

Studenti se učí, jak efektivně používat DVD, jak dělat koučink po telefonu, telefonickému koučinku a konferenčních hovorům, skupinovému učení na dálku prostřednictvím on-line webů jako například YouTube.com.

Vytvoření úspěšné praxe Sexuologické práce s tělem vyžaduje vizi, obchodní plán, propagaci a podpůrnou síť. Studenti se také seznámí s požadavky na legislativu a profesní etiku.

Supervidované praxe

Studenti dokončí 25 sezení Sexuologické práce s tělem s jednotlivci, páry a malými skupinami. Pošlou reporty z těchto praxí instruktorům k prohlédnutí a kontrole. Dvakrát měsíčně se za účelem individuální i skupinové supervize uskuteční telefonická konference.

Certifikace

Po splnění všech požadavků udělí EASE – EUROPEAN ACADEMY OF SOMATIC EDUCATION profesionální certifikaci v Sexuologické práci s tělem. Absolventi tohoto profesionálního výcviku se mohou stát členy Asociace certifikovaných terapeutů v sexuologické práci s tělem – ACSB (The Association of Certified Sexological Bodyworkers).

 

Vítáni do kurzu jsou i ti zájemci, kteří se chtějí naučit Sexuologickou práci s tělem,

ale nehodlají jí použít profesionálně.

 

4. Doporučená a povinná literatura pro výcvik

Somatické vzdělání v sexualitě je oblast plná nových myšlenek.

Povinná a doporučená literatura a videa ke shlédnutí jsou pro profesi Sexuologické práce s tělem základem.

Doporučujeme nastudovat povinnou četbu ještě před začátkem kurzu. Díky tomu budete mít během samotného semináře více času pro erotickou práci s tělem a somatický koučink.

 

Texty:

 • The Erotic Mind (v němčině: Erotische Intelligenz), autor: Jack Morin
 • Women’s Anatomy of Arousal: Secret Maps to Buried Pleasure, autorka: Sheri Winston

 

Eseje (Volně ke stažení):

 

Doporučené filmy:

Požadavkem na přihlášené studenty je, aby sledovali, studovali a praktikovali více než 12 hodin erotických učení z více než 25 rozdílných vzdělávacích DVD.

Všechny je možné sledovat nebo stáhnout na stránkách The New School of Erotic Touch.

Video studium přihlášených studentů je vedeno prostřednictvím kurzového pracovního sešitu a prostřednictvím skupinových telefonických shromáždění s Josephem Kramerem.

Většina doporučených filmů uvedených na seznamu níže je k dispozici k zapůjčení v obchodech a na internetu. Na fóru semináře proběhne o těchto filmech diskuze.

 

 • Bliss, autor: Lance Young starring Terence Stamp
 • Shortbus, autor: John Cameron Mitchell
 • Sex, Lies, and Videotape, autor: Steven Soderbergh
 • Resurrection s Ellen Burstyn (není na DVD)
 • Healing Sex: The Complete Guide to Sexual Wholeness se Staci Haines

 

Doporučená literatura:

 • Our Sexuality, autoři: Robert Crooks a Karla Baur (8., 9. nebo 10 vydání). Ujistěte se, že kupujete učebnici a ne průvodce studiem. Tento text je nejlepším výzkumem biologických, psychologických, kulturních a aspektů chování, který je v součastnosti možné získat. Je to důležitý zdroj pro profesionální sexuology. 8. a 9. vydání může být pořízeno velmi levně.
 • Passionate Marriage: Keeping Love and Intimacy Alive in Committed Relationshipsautor, autor: David Schnarch
 • Touching Enlightenment: Finding Realization in the Body, autor: Reginald A. Ray
 • Reclaiming Eros: Sacred Whores and Healers, autoři: Margaret Wade a Suzanne Blackburn
 • Indecent Practices and Erotic Trance: Making Sense of Tantra, 
autor: John Ryan Haule (Jungian analyst)

Seznam doporučené literatury je orientační. Všechny povinné studijní texty máme přeložené do češtiny. Účast je tak možná i pro kohokoliv, kdo rozumí jen česky a neovládá angličtinu :)

5. Termíny konání

 • Modul I – On-line skupinové studium – 1. část: zatím nebylo stanoveno
 • Modul II – Intenzivní rezidenční výcvik: zatím nebylo stanoveno
 • Modul III – Supervidovaná výuka: zatím nebylo stanoveno - 25 kreditů ze sezení a lekcí s jednotlivci, páry a malými skupinami

Doporučení: Student získává přístup k online výukové platformě ihned po uhrazení plné částky kurzového. Velmi doporučujeme začít s domácí částí studia již dříve, ideálně měsíc i více dopředu.

Poslední kruh sdílení, Rezidenční výcvik 2014, Slapy.

6. Lektoři

Joseph Kramer, Ph.D., Denisa Říha Palečková a Richard Vojík

Joseph Kramer, Ph.D.

Zakladatel profese Sexological Bodywork.

kramer

Joseph Kramer je největším průkopníkem somatického vzdělání v sexualitě na světě. Během posledních pětadvaceti let vyškolil tisíce profesionálních bodyworkerů, erotických masérů, somatických pedagogů. V roce 1984 založil školu The Body Electric School v Oaklandu, v Kalifornii a v roce 1999 také Novou Školu Erotického Doteku (The New School of Erotic Touch. Je autorem více než 12 výukových videí a DVD zabývajících se erotické práci s tělem. Je profesorem Somatické sexuologie na IASHS – Institut pro pokročilá studia lidské sexuality v San Francisku a členem představenstva Mezinárodního Institutu pro Sexuologickou práci s tělem (International Institute of Sexological Bodywork). Jeho webová stránka je: http://www.eroticmassage.com

Mgr. Denisa Říha Palečková, CSB & Ing. Richard Vojík, CSB

Zakladatelé a hlavní lektoři Sexuologické práce s tělem v ČR.

D&R_2013_52

Denisa a Richard jsou mezinárodně uznávaní učitelé v oblasti partnerských vztahů, intimity a osobního růstu.Certifikovaní lektoři sexological bodywork při IASHS (Institute of Advanced Study of Human Sexuality) v USA. Od roku 2002 vedou kurzy osobního rozvoje a ucelený výcvik Škola celostní smyslné (tantra) masáže.

Jsou zakladateli Tantra Spa Prague (Spa Vinohrady)– prostoru pro celostní smyslnou masáž, práci s energií, individuální výuku a osobní rozvoj. Kromě České republiky vedou kurzy také v Anglii, Belgii, Dánsku, Irsku, Polsku, Thajsku a dalších zemích. Jejich semináře jsou plné pohody a láskyplného humoru, a současně se dotýkají životně důležitých témat.

www.denisaarichard.cz www.denisapaleckova.cz www.richardvojik.cz www.kurzypropary.cz www.somatic-education.cz

7. Kurzovné a slevy

KURZOVNÉ: 2900 EUR (cena bude přepočtena do CZK vždy v aktuálním kurzu)

Kurzovné nezahrnuje náklady na stravu a pobyt na Intenzivním rezidenčním výcviku.

Tato cena zahrnuje:

 • kurzovné;
 • roční poplatek na vstup do online fóra se zadáním úkolů, platformou pro komunikaci studentů, přístupem ke stovkám videí a studijním textům;
 • účast zakladatele profese Sexological Bodywork Josepha Kramera, PhD., po celou dobu Intenzivního rezidenčního výcviku;
 • supervizi a podporu v průběhu domácího studia před a po rezidenčním výcviku od lektorů a koučů – asistentů výcviku;
 • mezinárodně platný certifikát v profesi Sexological Bodywork po splnění podmínek studia.

Podstatná část textů ke studiu, která je součástí výcviku SB, je přeložena do češtiny.

Výcvik bude probíhat současně v ČJ a AJ. Studijní materiály jsou dostupné v obou jazycích.

Výuka zahrnuje online přístup do sekce domácího studia, přístup k video ukázkám a studentskému fóru a jednoroční členství v The New School of Erotich Touch (Nová škole erotického doteku), hlavního online zdroje pro lektory Sexuologické práce s tělem. Školné nezahrnuje cenu za ubytování a stravu na 10-denním intenzivním výcviku, tištěné knihy a případné telefonické poplatky za konferenční hovory.

 

8. Přihláška

Pokud jste rozhodnutí se na kurzu zúčastnit nebo máte zájem o bližší informace, kontaktujte Mgr. Denisu Říha Palečkovou, CSB na paleckova.denisa@gmail.com nebo na tel. +420 777 288 887. V případě nedostupnosti volejte na mobil naší asistentky na +420 774 77 66 88. Těšíme se na Vaši účast!

9. Galerie z výcviku 2012 a 2013

 

 

2013 © Sexologicalbodywork.cz